Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi cung cấp trên trang http://macminiforums.com
  • Khách hàng cung cấp thông tin trên trang web, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để giao dịch với khách hàng. Ngoài ra thông tin không tiết lộ cho bên thứ 3. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân cho thống kê nội bộ, nhằm lưu giữ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Giúp phục vụ quý khách được tốt hơn.
  • Các dữ liệu của khách hàng chúng tôi không tiết lộ cho bất kì cơ quan tổ chức nào, trừ khi được yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách bất cứ lúc nào, mà không cần báo trước cho khách hàng.